Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Zawód – prawnik

Posted on | May 18, 2009 | No Comments

Co kryje się pod słowem prawnik? Jest to bardzo szerokie pojęcie. Prawnikiem jest osoba, która zawodowo zajmuje się prawem lub posiada wykształcenie prawnicze. Wszystkie zawody prawnicze są bardzo cenione na świecie. Prawnik oprócz skończonych pięcioletnich studiów musi cały czas się szkolić, musi posiadać umiejętność szybkiego i łatwego przyswajania dużej ilości wiedzy. Do zawodów prawniczych zaliczamy: sędziego, prokuratora, adwokata, radcę prawnego, notariusza, referendarza, asystenta sędziego i komornika. Każdy zawód prawniczy wymaga posiadania nieskazitelnej opinii. Sędzia powinien mieć również nieskazitelny charakter, ukończone studia prawnicze w Polsce, zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski. Musi pracować jako asesor sądowy przez okres przynajmniej trzech lat lub jako referendarz sądowy przez okres pięciu lat. Sędzia musi mieć skończone 29 lat. Adwokat to taka osoba, która udziela porad prawnych i reprezentuje swoich klientów w sądzie. Musi posiadać studia wyższe oraz odbyć aplikację adwokacką i zdać egzamin adwokacki. Komornik natomiast wykonuje rozstrzygnięcia roszczeń cywilnych na drodze egzekucji.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply