Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Poradnik dla firm wysyłających pracowników na emerytury pomostowe

Posted on | June 16, 2009 | No Comments

Od przyszłego roku wszyscy ci pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników przechodzących na emerytury pomostowe muszą opłacać za nich dodatkowe składki do Funduszu Emerytur Pomostowych. Następną rzeczą jaką będą musieli zrobić, to przygotować wykaz wszystkich stanowisk, na których wykonywana jest praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zarówno związki zawodowe jak i pracodawcy od dawna domagali się określenia jasnych kryteriów jakie muszą być spełnione przy określeniu tego typu stanowisk. Z tego właśnie powodu resort pracy razem z CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy), przygotowały specjalny poradnik „Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze”. Został on umieszczony na stronie internetowej resortu. Pracodawcy w celu przygotowania wykazu stanowisk pracy będą musieli na podstawie poradnika, sprawdzić, czy występują u nich takie stanowiska. Do obowiązków pracodawcy będzie należało również badanie obciążenia pracowników na konkretnym stanowisku pracy, może bowiem okazać się, że pracownicy wykonujący ten sam zawód i w tym samym przedsiębiorstwie nie muszą mieć takich samych praw do emerytury pomostowej. Osoby, które wykonują prace trudne i niebezpieczne będą musiały być badane pod kątem sprawności sensomotorycznej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 4.8/10 (6 votes cast)

Comments

Leave a Reply