Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Nowe zasady otrzymywania emerytury przez pracowników mundurowych

Posted on | June 9, 2009 | No Comments

Ósmego czerwca ma odbyć się spotkanie rządu, szefów poszczególnych służb oraz związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ. Chodzi o reformę systemu emerytalnego. Pierwszy raz rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące przeliczników jakie stosuje się przy wyliczaniu wysokości emerytury funkcjonariuszy. Obowiązkowo nowe zmiany obejmą tych funkcjonariuszy, którzy zostaną przyjęci do służby od 2011 roku. Osoby już pełniące służbę będą miały prawo wyboru starych lub nowych zasad. Rząd proponuje aby funkcjonariusze nabywali prawo do częściowej emerytury po 25 latach służby. Innego zdania są związki zawodowe, które uważają, że prawo takie funkcjonariusze powinni nabyć już po 20 latach. Dlaczego powinien zostać wydłużony wiek przechodzenia na wcześniejszą emeryturę? Otóż obowiązujące w tej chwili przepisy są bardzo korzystne dla funkcjonariuszy i wręcz zachęcają ich do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Należy zrobić wszystko, aby zachęcić funkcjonariuszy do dłuższej pracy. W tym celu mają zostać wprowadzone takie mechanizmy, które zachęcą mundurowych do dłuższej pracy. Funkcjonariusz odchodzący na emeryturę po 20 latach pracy uzyskałby świadczenie w wysokości jedynie 40% do 45% swojego uposażenia. Następna sprawa, rząd proponuje zmianę zasad ustalenia podstawy emerytury. Proponuje się, aby była ona naliczana jako średnia z ostatnich trzech lat. Przewiduje się także wprowadzenie pewnych gratyfikacji, bądź podwyżki wynagrodzeń dla tych wszystkich, którzy pracują w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Takie rozwiązanie nie podoba się jednak związkom.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply