Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Protest w fabryce Fiata w Tychach

Do niecodziennej sytuacji doszło w fabryce Fiata w Tychach. Część pracowników nie przyszła do pracy w ramach protestu. Inna część odmówiła podjęcia pracy. Jest to związane z brakiem podwyżek, mimo że kondycja zakładu jest bardzo dobra. Produkcja trwa przez siedem dni w tygodniu. Związane jest to z dużą popularnością Fiata 500, który zjeżdża z taśm [...]

Protest pracowników przed Ministerstwem Obrony Narodowej

Kolejna grupą zawodową niezadowoloną ze swoich płac są cywilni pracownicy wojska. Przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowali demonstrację w której domagają się podwyżki swoich uposażeń. Mając świadomość, że najlepszym sposobem na zrealizowanie swoich celów jest głośna demonstracja przyjechali do Warszawy. Pracownicy mieli obiecane podwyżki w wysokości dwustu dwunastu złotych brutto. Taka umowa była między związkowcami [...]

Nowe pomysły dotyczące umów na czas określony

Rząd przyjął pakiet zmian, które mają pomóc firmom dotkniętym kryzysem finansowym by te nie dokonywały zwolnień. Ustalenia mają zostać przekazane do akceptacji związkom zawodowym. Według pomysłu rządu pracownicy mają otrzymywać do 2012 roku wyrównania do pensji, jeśli ich pracodawca zmniejszy im etat bądź też minimalną pensję gdy nastąpi tak zwany urlop postojowy. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, [...]

Ubiegłoroczne podwyżki następstwem obecnych zwolnień

  W sumie złe decyzje z ubiegłego roku i katastrofa gotowa. W biegłym roku pod presją związków zawodowych niektóre firmy państwowe dawały podwyżki swoim pracownikom. Wzrost płac był bardzo wysoki. Efekt tych ubiegłorocznych poczynań jest widoczny dzisiaj, kiedy to następują wielkie cięcia płac i zwolnienia pracowników. Wynika z tego, że nie zawsze związki zawodowe stoją [...]

Podwyżki dla związków zawodowych

W Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu rozmawiano na temat wynagrodzenia i podwyżek plac, które mają być wypłacone w tym roku. Nie doszło do konsensusu pomiędzy stronami. Strona rządowa proponuje przeznaczyć na ten cel mniejsze fundusze czemu są przeciwni związkowcy. Ci pierwsi optują za podwyżkami rzędu 390 zł [...]