Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Protest pracowników przed Ministerstwem Obrony Narodowej

Posted on | May 20, 2009 | No Comments

Kolejna grupą zawodową niezadowoloną ze swoich płac są cywilni pracownicy wojska. Przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowali demonstrację w której domagają się podwyżki swoich uposażeń. Mając świadomość, że najlepszym sposobem na zrealizowanie swoich celów jest głośna demonstracja przyjechali do Warszawy. Pracownicy mieli obiecane podwyżki w wysokości dwustu dwunastu złotych brutto. Taka umowa była między związkowcami a rządem. Ostatnio resort obrony wycofał się z tego i przyjął podwyżkę w wysokości osiemdziesięciu złotych brutto, czyli około pięćdziesięciu złotych netto. Taka podwyżka jest nie do zaakceptowania dla związków zawodowych, dlatego doszło do protestu. Wystosowano w tym celu nawet petycje, która ma zostać przekazana premierowi. Jednak ostateczna decyzja dotycząca wysokości podwyżek ma zostać podjęta pod koniec maja, kiedy zostaną zakończone rozmowy nad renegocjacją umów w przemyśle obronnym. Pracownicy budżetowi ministerstwa są najgorzej opłacaną grupą. Szacuje się, że obecnie w wojsku zatrudnionych jest około pięćdziesięciu tysięcy pracowników sfery budżetowej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply