Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Nowe zasady otrzymywania emerytury przez pracowników mundurowych

Ósmego czerwca ma odbyć się spotkanie rządu, szefów poszczególnych służb oraz związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ. Chodzi o reformę systemu emerytalnego. Pierwszy raz rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące przeliczników jakie stosuje się przy wyliczaniu wysokości emerytury funkcjonariuszy. Obowiązkowo nowe zmiany obejmą tych funkcjonariuszy, którzy zostaną [...]

Zwolnienia w Hucie Stalowa Wola

Zmniejszenie popytu na towary produkowane przez Hutę Stalowa Wola spowodowała, że w tym zakładzie nastąpią zwolnienia. Prace ma stracić trzysta osób. Niemniej zostaną one objęte programem, który gwarantuje ponowne ich zatrudnienie po dwunastu miesiącach. W praktyce jest to roczny urlop. Każdy zwalniany pracownik otrzyma pieniądze według precyzyjnych wyliczeń. Większe wsparcie otrzymają pracownicy z większym stażem. [...]

Protest w fabryce Fiata w Tychach

Do niecodziennej sytuacji doszło w fabryce Fiata w Tychach. Część pracowników nie przyszła do pracy w ramach protestu. Inna część odmówiła podjęcia pracy. Jest to związane z brakiem podwyżek, mimo że kondycja zakładu jest bardzo dobra. Produkcja trwa przez siedem dni w tygodniu. Związane jest to z dużą popularnością Fiata 500, który zjeżdża z taśm [...]

Międzynarodowa współpraca związków zawodowych

Współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej odbywa się nie tylko na szczeblu rządowym i urzędniczym. Przede wszystkim obywatele dzięki swobodnemu ruchowi podróżują, wymieniają doświadczenia, integrują się i podejmują pracę w innych krajach. To sprawia, że współprace podejmują również związki zawodowe działające na terenie Wspólnoty. Polscy obywatele, którzy są zatrudnieni na terenie któregoś z państw Unii mogą [...]

Ubiegłoroczne podwyżki następstwem obecnych zwolnień

  W sumie złe decyzje z ubiegłego roku i katastrofa gotowa. W biegłym roku pod presją związków zawodowych niektóre firmy państwowe dawały podwyżki swoim pracownikom. Wzrost płac był bardzo wysoki. Efekt tych ubiegłorocznych poczynań jest widoczny dzisiaj, kiedy to następują wielkie cięcia płac i zwolnienia pracowników. Wynika z tego, że nie zawsze związki zawodowe stoją [...]

Sytuacja związków zawodowych

W ostatnich latach wydawało się, że związki zawodowe przeżywają kryzys. Nic bardziej mylnego. Obecnie gdy mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym Polacy coraz częściej wstępują w szeregi związków. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Pracownicy boja się utraty miejsc pracy i uważają, że zrzeszenie w związkach ochroni ich przed zwolnieniami. Według badań CBOS w styczniu w ich [...]

Podwyżki dla związków zawodowych

W Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu rozmawiano na temat wynagrodzenia i podwyżek plac, które mają być wypłacone w tym roku. Nie doszło do konsensusu pomiędzy stronami. Strona rządowa proponuje przeznaczyć na ten cel mniejsze fundusze czemu są przeciwni związkowcy. Ci pierwsi optują za podwyżkami rzędu 390 zł [...]