Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Praca jako działalność

Praca jako działalność człowieka, to innymi słowy miara wysiłku jaki człowiek musi włożyć w wytworzenie danego dobra. Inaczej jest to świadoma czynność polegająca na wkładaniu wysiłku przez człowieka w celu osiągnięcia wcześniej założonego przez niego celu. Czynności takie dzielimy na czynności umysłowe i fizyczne. Wkładając swój wysiłek poprzez działalność, jaką jest praca człowiek generuje, wytwarza [...]