Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Praca jako działalność

Posted on | March 29, 2010 | No Comments

Praca jako działalność człowieka, to innymi słowy miara wysiłku jaki człowiek musi włożyć w wytworzenie danego dobra. Inaczej jest to świadoma czynność polegająca na wkładaniu wysiłku przez człowieka w celu osiągnięcia wcześniej założonego przez niego celu. Czynności takie dzielimy na czynności umysłowe i fizyczne. Wkładając swój wysiłek poprzez działalność, jaką jest praca człowiek generuje, wytwarza wartość ekonomiczną pod postacią towarów i usług. O pracy mówimy również wtedy, gdy zachodzi zastosowanie właściwości maszyn, zwierząt, czy narzędzi. Pod kątem ekonomicznym praca najczęściej jest wyrażana w roboczogodzinach. Jest to jeden z trzech, obok ziemi(ekonomii) oraz kapitału czynników produkcji. Inaczej mówiąc praca, to również kapitał ludzki, który posiada siła robocza. Wysoka wydajność pracy jest uzyskiwana wtedy, kiedy ludzie wykonujący ją są do niej dobrze przygotowani i wyposażeni w odpowiednie narzędzia oraz technologie na odpowiednio wysokim poziomie. We współczesnych społeczeństwach praca jest wykonywana przez pracowników najemnych i pracodawców. Według ojca współczesnej ekonomii, Adama Smitha, całe społeczeństwo wytwarza odpowiednie dobra, czyli rzeczy konieczne i przydatne w życiu, które następnie konsumuje lub którymi wymienia się z innymi społeczeństwami.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 6.5/10 (2 votes cast)

Comments

Leave a Reply