Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Okres wypowiedzenia pracownika

Posted on | June 3, 2009 | No Comments

Nie wszyscy wiedzą, że podczas okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują pewne prawa. Kiedy pracownik jest na wypowiedzeniu to przysługują mu takie same prawa co osobie zatrudnionej. Może również korzystać z innych dodatkowych, określonych w kodeksie pracy uprawnień. Co to jest w ogóle okres wypowiedzenia? Jest to czas liczony od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, aż do chwili rozwiązania stosunku o pracę. Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony jest ściśle związany ze stażem pracownika. Im dłuższy staż posiada pracownik tym dłuższy jest okres wypowiedzenia. Okres zatrudnienia to czas, który liczy się od dnia zawarcia umowy o pracę do momentu jej rozwiązania, liczony razem z okresem wypowiedzenia. Można to odzwierciedlić na przykładzie. Osoba otrzymała wypowiedzenie pod koniec miesiąca i szef powiedział jej, że umowa zostanie rozwiązana po miesiącu, jednak pracownik osiągnie trzyletni okres zatrudnienia w firmie przed zakończeniem wypowiedzenia. W tym wypadku szef nie miał racji, pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia trwający 3 miesiące.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply