Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Stosunek pracy może być rozwiązany na kilka sposobów. Jednym z nich może być tzw. „dyscyplinarka”. Jest to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Stosuje się ją przeważnie wtedy jeżeli obowiązki pracownicze zostały naruszone w bardzo ciężki sposób. Naruszenie to musi być świadome, zawinione i stwarzać zagrożenie dla interesu pracodawcy. O stopniu i rodzaju winy przesądzają konkretne okoliczności i sytuacja. Takim powodem do zwolnienia może być na przykład jednorazowa, nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, nadużywanie alkoholu w pracy. Pracodawca ma miesiąc na wypowiedzenie umowy dyscyplinarnie, licząc od momentu kiedy dowiedział się o naruszeniu obowiązków przez pracownika i potwierdził tę informację. Jeżeli pracodawca nie zmieści się w tym terminie to nie będzie mógł zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Wypowiedzenie powinno być przekazane na piśmie, chociaż dopuszcza się ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy, które pracownik otrzyma od bezpośredniego przełożonego. Wypowiedzenie można wręczyć nawet pracownikowi przebywającemu na urlopie. Inny rodzaj rozwiązania stosunku pracy, to rozwiązanie za pomocą porozumienia stron. Wtedy pracodawca i pracownik podpisują stosowne oświadczenie i umowa zostaje rozwiązana. W ten sposób można rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Jeżeli doszło do zwolnienia niezgodnego z przepisami to wtedy pracownik może udać się do inspekcji pracy. Przeciwko pracodawcy można wystąpić także do sądu pracy i zażądać odszkodowania oraz przywrócenia do pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)

Comments

Leave a Reply