Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Podwyżki dla związków zawodowych

W Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu rozmawiano na temat wynagrodzenia i podwyżek plac, które mają być wypłacone w tym roku. Nie doszło do konsensusu pomiędzy stronami. Strona rządowa proponuje przeznaczyć na ten cel mniejsze fundusze czemu są przeciwni związkowcy. Ci pierwsi optują za podwyżkami rzędu 390 zł [...]