Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Podwyżki dla związków zawodowych

Posted on | February 19, 2009 | No Comments

W Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu rozmawiano na temat wynagrodzenia i podwyżek plac, które mają być wypłacone w tym roku. Nie doszło do konsensusu pomiędzy stronami. Strona rządowa proponuje przeznaczyć na ten cel mniejsze fundusze czemu są przeciwni związkowcy. Ci pierwsi optują za podwyżkami rzędu 390 zł brutto już na wiosnę i 90zł jesienią. Natomiast propozycja dla nauczycieli kontraktowych to 220zł na wiosnę i 90zł jesienią. Dla najbardziej doświadczonych, mających najdłuższy życiorys nauczycieli mianowanych i dyplomowych podwyżki wyniosą odpowiednio 100zł i 105zł. Nie zgadzają się na to związki zawodowe. Nie chcą aby pracodawca a wiec w tym przypadku rząd podjął decyzje o podwyżkach tak zróżnicowanych. Zaznaczają, że stażyści stanowią jedynie 2%  wszystkich zatrudnionych nauczycieli. Dodatkowo uważają, że jest to po prostu nie sprawiedliwe by Ci bardziej doświadczeni otrzymali mniejsze pieniądze.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply