Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Wynagrodzenia pracowników

Już czwarty raz z kolei Gazeta.pl razem z innymi czołowymi polskimi portalami przeprowadziła Internetowe Badanie Wynagrodzeń. W badaniu wzięło udział ponad 80 tys. osób. W tym, jak również w poprzednich badaniach, dominowali ludzie młodzi z wyższym wykształceniem. W zestawieniu procentowym wygląda to następująco: 63,2% to osoby z wyższym wykształceniem, 74,9% ma nie więcej niż 35 [...]

Praca w Australii

Wielka Brytania po otwarciu swojego rynku pracy dla państw z Europy Wschodniej stała się głównym krajem docelowym dla Polaków poszukujących pracy zagranicą. Przez ostatnie lata liczba polskich imigrantów na wyspach rosła w wielkim tempie. Za sprawą kryzysu gospodarczego, który dotkliwie dotknął Wielką Brytanię odsetek pracujących tam Polaków uległ zmniejszeniu. Zwolnienia cudzoziemców w liczbie 700 tysięcy [...]

Europa się starzeje

Nie od dziś wiadomo, że społeczeństwo europejskie się starzeje. Dotyczy to wszystkich krajów Unii Europejskiej. Już dziś Unia przygotowała specjalny program, który w przyszłości ma zachęcić specjalistów z zakresu nowych technologii do pracy w Wspólnocie. Program ten nazwano Niebieska Kartą. W myśl tego projektu pracownik spoza Unii będzie mógł pracować legalnie na określony okres czasu. [...]

Pracownicy zza granicy

Właśnie weszły w życie wesz przepisy w myśl których wojewoda będzie mógł wydać pozwolenie na pracę obcokrajowcom. Procedura uległa znacznemu uproszczeniu. Pracownik z zagranicy może otrzymać ów pozwolenie od razu gdy tylko zgodzi się na to wojewoda. Nie musi także dostarczać dokumentów z Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani zaświadczenia o niekaralności. Wszystkimi sprawami [...]

Podwyżki dla związków zawodowych

W Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu rozmawiano na temat wynagrodzenia i podwyżek plac, które mają być wypłacone w tym roku. Nie doszło do konsensusu pomiędzy stronami. Strona rządowa proponuje przeznaczyć na ten cel mniejsze fundusze czemu są przeciwni związkowcy. Ci pierwsi optują za podwyżkami rzędu 390 zł [...]