Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Wzrost liczby pracowników sezonowych w Niemczech z Polski

Pracownicy sezonowi wracają do Niemiec by tam podjąć pracę. Jeszcze w zeszłym roku zainteresowanie pracą u naszych wschodnich sąsiadów było znikome. Polacy wybierali się do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jednak wysoki kurs euro spowodował, że znów atrakcyjne stają się Niemcy i inne kraje EUROLANDU. Obecnie Polacy zatrudniają się przy zbieraniu szparagów. Właściciele pól uprawnych ze [...]

Praca w Australii

Wielka Brytania po otwarciu swojego rynku pracy dla państw z Europy Wschodniej stała się głównym krajem docelowym dla Polaków poszukujących pracy zagranicą. Przez ostatnie lata liczba polskich imigrantów na wyspach rosła w wielkim tempie. Za sprawą kryzysu gospodarczego, który dotkliwie dotknął Wielką Brytanię odsetek pracujących tam Polaków uległ zmniejszeniu. Zwolnienia cudzoziemców w liczbie 700 tysięcy [...]