Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Pracownicy zza granicy

Właśnie weszły w życie wesz przepisy w myśl których wojewoda będzie mógł wydać pozwolenie na pracę obcokrajowcom. Procedura uległa znacznemu uproszczeniu. Pracownik z zagranicy może otrzymać ów pozwolenie od razu gdy tylko zgodzi się na to wojewoda. Nie musi także dostarczać dokumentów z Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani zaświadczenia o niekaralności. Wszystkimi sprawami [...]