Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Aktywizacja bezrobotnych

Jednym ze sposobów na walkę z bezrobociem jest aktywizacja bezrobotnych. Urzędy Pracy od 2004 roku oferują przyznanie bezzwrotnych funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Program ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Z roku na rok rośnie liczba składanych wniosków ale najważniejsze jest to, że powstają nowe firmy, które w przyszłości będą oferować nowe miejsca pracy. [...]