Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Aktywizacja bezrobotnych

Posted on | March 11, 2009 | No Comments

Jednym ze sposobów na walkę z bezrobociem jest aktywizacja bezrobotnych. Urzędy Pracy od 2004 roku oferują przyznanie bezzwrotnych funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Program ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Z roku na rok rośnie liczba składanych wniosków ale najważniejsze jest to, że powstają nowe firmy, które w przyszłości będą oferować nowe miejsca pracy. W tym roku przyznawana dotacja wynosi sześciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia i wynosi 18,6 tysięcy złotych. Urzędy Pracy rozpatrują  coraz więcej wniosków pozytywnie. W grudniu ubiegłego roku nowych firm, które powstały w wyniku dofinansowania było około 46 tysięcy. Warto dodać, że w 2005 roku było to zaledwie 27 tysięcy. Urzędnicy zauważyli, że z funduszy korzysta coraz więcej osób wracających z emigracji. W 2008 roku było to ponad 500 wniosków przy 150 w 2007 roku. Prawdopodobne, że ta liczba w tym roku będzie jeszcze wyższa. Bezrobotni najczęściej pragną otworzyć firmy budowlane, warsztaty samochodowe jak również małą gastronomię.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply