Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Międzynarodowa współpraca związków zawodowych

Posted on | April 28, 2009 | No Comments

Współpraca pomiędzy państwami Unii Europejskiej odbywa się nie tylko na szczeblu rządowym i urzędniczym. Przede wszystkim obywatele dzięki swobodnemu ruchowi podróżują, wymieniają doświadczenia, integrują się i podejmują pracę w innych krajach. To sprawia, że współprace podejmują również związki zawodowe działające na terenie Wspólnoty. Polscy obywatele, którzy są zatrudnieni na terenie któregoś z państw Unii mogą liczyć na pomoc tamtejszego związku. Największe polskie centrale związkowe, czyli NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz OPZZ opowiadały się za wstąpieniem Polski do Unii a teraz uczestniczą w wielu programach i korzystają ze wsparcia środków unijnych. Solidarność podkreśla, że pracowała na rzecz otwarcia rynków pracy dla naszych obywateli. Związek współpracując ze swoimi odpowiednikami w Wielkiej Brytanii, Francji czy Irlandii uzyskał zapewnienie, że polscy pracownicy będą pod ich ochroną. Tamtejsze związki będą walczyć o równe traktowanie Polaków przez pracodawców by Ci nie zaniżali wynagrodzeń i nie łamali kodeksu pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply