Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Praca jako działalność

Posted on | March 29, 2010 | No Comments

Praca jako działalność człowieka, to innymi słowy miara wysiłku jaki człowiek musi włożyć w wytworzenie danego dobra. Inaczej jest to świadoma czynność polegająca na wkładaniu wysiłku przez człowieka w celu osiągnięcia wcześniej założonego przez niego celu. Czynności takie dzielimy na czynności umysłowe i fizyczne. Wkładając swój wysiłek poprzez działalność, jaką jest praca człowiek generuje, wytwarza wartość ekonomiczną pod postacią towarów i usług. O pracy mówimy również wtedy, gdy zachodzi zastosowanie właściwości maszyn, zwierząt, czy narzędzi. Pod kątem ekonomicznym praca najczęściej jest wyrażana w roboczogodzinach. Jest to jeden z trzech, obok ziemi(ekonomii) oraz kapitału czynników produkcji. Inaczej mówiąc praca, to również kapitał ludzki, który posiada siła robocza. Wysoka wydajność pracy jest uzyskiwana wtedy, kiedy ludzie wykonujący ją są do niej dobrze przygotowani i wyposażeni w odpowiednie narzędzia oraz technologie na odpowiednio wysokim poziomie. We współczesnych społeczeństwach praca jest wykonywana przez pracowników najemnych i pracodawców. Według ojca współczesnej ekonomii, Adama Smitha, całe społeczeństwo wytwarza odpowiednie dobra, czyli rzeczy konieczne i przydatne w życiu, które następnie konsumuje lub którymi wymienia się z innymi społeczeństwami.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 6.5/10 (2 votes cast)

Praca dodatkowa – dlaczego się jej wstydzimy?

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Coraz więcej osób zatrudnionych na etacie dorabia sobie. Po skończonej etatowej pracy zaczynają tzw. drugi dodatkowy etat. Często osoby wstydzą się swojego dodatkowego zajęcia. Dlaczego tak się dzieje? Pomysłem na dorobienie mogą być korepetycje, handel, opieka nad dziećmi, praca w restauracjach, a często wyjazd poza granice kraju. Jedna z dorabiających, zapytanych osób, będąca młodą dziewczyną powiedziała, że oficjalnie dorabia w małym biurze turystycznym w dziale call center. W godzinach od 17 do 21 radzi klientom jak wybrać najlepszą ofertę, informuje o cenach. Jednak zarobki te są bardzo niskie, w porównaniu z tym co zarabia po 21. Od 21 do północy pracuje w firmie erotycznej, prowadząc rozmowy. Pracę wykonuje w tym samym miejscu. W dzień działa firma jako turystyczna, a w nocy prowadzone są zupełnie inne rozmowy. W ten sposób stanowisko pracy jest wykorzystywane całą dobę. Ktoś inny na przykład jest studentem i dorabia sobie na budowach. Najczęściej pracuje w weekendy, podczas wakacji lub po zajęciach. Takie zajęcie, mimo iż jest to praca bardzo ciężka, wybiera większość, ponieważ można dużo więcej zarobić. Taka praca jest często skrywana przed znajomymi, studenci nie chwalą się swoim kolegom z wykonywanego zajęcia. Podobnie wygląda sytuacja z pracą za granicą, często wyjeżdżając mówimy znajomym i rodzinie, że wykonujemy inną pracę niż w rzeczywistości. Powodem takiego zakłamania jest to, ze trudno przyznać się do tego, że nieraz wykonujemy pracę poniżej naszych kwalifikacji i nie związaną z posiadanym wykształceniem.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Stosunek pracy może być rozwiązany na kilka sposobów. Jednym z nich może być tzw. „dyscyplinarka”. Jest to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Stosuje się ją przeważnie wtedy jeżeli obowiązki pracownicze zostały naruszone w bardzo ciężki sposób. Naruszenie to musi być świadome, zawinione i stwarzać zagrożenie dla interesu pracodawcy. O stopniu i rodzaju winy przesądzają konkretne okoliczności i sytuacja. Takim powodem do zwolnienia może być na przykład jednorazowa, nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, nadużywanie alkoholu w pracy. Pracodawca ma miesiąc na wypowiedzenie umowy dyscyplinarnie, licząc od momentu kiedy dowiedział się o naruszeniu obowiązków przez pracownika i potwierdził tę informację. Jeżeli pracodawca nie zmieści się w tym terminie to nie będzie mógł zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Wypowiedzenie powinno być przekazane na piśmie, chociaż dopuszcza się ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy, które pracownik otrzyma od bezpośredniego przełożonego. Wypowiedzenie można wręczyć nawet pracownikowi przebywającemu na urlopie. Inny rodzaj rozwiązania stosunku pracy, to rozwiązanie za pomocą porozumienia stron. Wtedy pracodawca i pracownik podpisują stosowne oświadczenie i umowa zostaje rozwiązana. W ten sposób można rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Jeżeli doszło do zwolnienia niezgodnego z przepisami to wtedy pracownik może udać się do inspekcji pracy. Przeciwko pracodawcy można wystąpić także do sądu pracy i zażądać odszkodowania oraz przywrócenia do pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)

CARREFOUR zamyka sklepy

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Firma CARREFOUR, która jest dużym pracodawcą na polskim rynku zamierza zamknąć kilka nierentownych sklepów. Zyski firmy w pierwszym kwartale tego roku spadły o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zamknięte mają być sklepy CARREFOUR EXPPRES w całym kraju, między innymi w Warszawie, Opolu czy Żywcu. Łącznie ma ich być dwadzieścia pięć. Francuzi nie zamierzają wycofywać się z Polski i planują dalszą ekspansję. Wszystko uzależnione będzie od sytuacji gospodarczej. Obecnie CARREFOUR zatrudnia około dwudziestu siedmiu tysięcy pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie w osiemdziesięciu hipermarketach, dwustu dwudziestu sześciu supermarketach oraz w czterdziestu czterech stacjach benzynowych. Zamknięcie sklepów nie będzie oznaczało zwolnień. Zakupem tych sklepów i przejęciem pracowników zainteresowane są inne sieci handlowe, między innymi Biedronka oraz Piotr i Paweł. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozmowy na ten temat trwają już od kilku miesięcy i są bliskie sfinalizowania.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Poradnik dla firm wysyłających pracowników na emerytury pomostowe

Posted on | June 16, 2009 | No Comments

Od przyszłego roku wszyscy ci pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników przechodzących na emerytury pomostowe muszą opłacać za nich dodatkowe składki do Funduszu Emerytur Pomostowych. Następną rzeczą jaką będą musieli zrobić, to przygotować wykaz wszystkich stanowisk, na których wykonywana jest praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zarówno związki zawodowe jak i pracodawcy od dawna domagali się określenia jasnych kryteriów jakie muszą być spełnione przy określeniu tego typu stanowisk. Z tego właśnie powodu resort pracy razem z CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy), przygotowały specjalny poradnik „Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze”. Został on umieszczony na stronie internetowej resortu. Pracodawcy w celu przygotowania wykazu stanowisk pracy będą musieli na podstawie poradnika, sprawdzić, czy występują u nich takie stanowiska. Do obowiązków pracodawcy będzie należało również badanie obciążenia pracowników na konkretnym stanowisku pracy, może bowiem okazać się, że pracownicy wykonujący ten sam zawód i w tym samym przedsiębiorstwie nie muszą mieć takich samych praw do emerytury pomostowej. Osoby, które wykonują prace trudne i niebezpieczne będą musiały być badane pod kątem sprawności sensomotorycznej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 4.8/10 (6 votes cast)

Ucieczka z korporacji

Posted on | June 10, 2009 | No Comments

Coraz częściej młodzi pracownicy rzucają dobrze płatną posadę w dużej korporacji. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Sporym problemem jest atmosfera panująca w firmie, wielka rywalizacja, szkodzenie sobie nawzajem. Jedni pracownicy stwierdzają, że się wypalili, inni twierdzą, że tracą osobowość. Często sukces w dużej firmie mimo, że jedna osoba bardziej pracowała na jego osiągnięcie, rozmywa się gdzieś na boki i wychodzi tak, że pojedynczego autorstwa jest brak. Na wyższe stanowiska awansują przeważnie osoby, które są blisko z szefem, nie liczy się więc tutaj zaangażowanie w pracę, dobre pomysły i dobra praca, ale jedynie kumplostwo. Podsumowując to właśnie wieczny stres, konieczność ciągłej rywalizacji, podleganie ciągłej ocenie, to właśnie najczęstsze przyczyny odchodzenia z pracy młodych ludzi. Najczęściej pracę zmieniają osoby, które pragną założyć lub posiadają rodzinę, bądź nie widzą swojej przyszłości w firmie. Przeważają tu osoby bardziej ambitne, których zmęczyło udowadnianie przez cały czas, że są najlepsze. Dlatego wielu z nich wolało zmienić pracę nawet na taką z niższym wynagrodzeniem i w mniejszej miejscowości. Zjawisko to ma jednak swoje pozytywne aspekty, mniejsze miejscowości i mniejsze firmy, dzięki temu pozyskują wysokiej klasy specjalistów.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)

Nowe zasady otrzymywania emerytury przez pracowników mundurowych

Posted on | June 9, 2009 | No Comments

Ósmego czerwca ma odbyć się spotkanie rządu, szefów poszczególnych służb oraz związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ. Chodzi o reformę systemu emerytalnego. Pierwszy raz rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące przeliczników jakie stosuje się przy wyliczaniu wysokości emerytury funkcjonariuszy. Obowiązkowo nowe zmiany obejmą tych funkcjonariuszy, którzy zostaną przyjęci do służby od 2011 roku. Osoby już pełniące służbę będą miały prawo wyboru starych lub nowych zasad. Rząd proponuje aby funkcjonariusze nabywali prawo do częściowej emerytury po 25 latach służby. Innego zdania są związki zawodowe, które uważają, że prawo takie funkcjonariusze powinni nabyć już po 20 latach. Dlaczego powinien zostać wydłużony wiek przechodzenia na wcześniejszą emeryturę? Otóż obowiązujące w tej chwili przepisy są bardzo korzystne dla funkcjonariuszy i wręcz zachęcają ich do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Należy zrobić wszystko, aby zachęcić funkcjonariuszy do dłuższej pracy. W tym celu mają zostać wprowadzone takie mechanizmy, które zachęcą mundurowych do dłuższej pracy. Funkcjonariusz odchodzący na emeryturę po 20 latach pracy uzyskałby świadczenie w wysokości jedynie 40% do 45% swojego uposażenia. Następna sprawa, rząd proponuje zmianę zasad ustalenia podstawy emerytury. Proponuje się, aby była ona naliczana jako średnia z ostatnich trzech lat. Przewiduje się także wprowadzenie pewnych gratyfikacji, bądź podwyżki wynagrodzeń dla tych wszystkich, którzy pracują w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Takie rozwiązanie nie podoba się jednak związkom.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Wielki projekt ZUS-u

Posted on | June 5, 2009 | No Comments

ZUS ma w planie budowę portalu informatycznego, na którym każdy ubezpieczony będzie mógł sprawdzić swój stan oszczędności na koncie emerytalnym. Wystarczy tylko wpisać swój nr pesel i dane będą dostępne. Pieniądze na ten cel, ponad 100 milionów złotych, ZUS chce uzyskać od Unii Europejskiej. W czerwcu ubiegłego roku została rozpoczęta realizacja projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS. W chwili obecnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył porządkowanie systemu informatycznego, dlatego wprowadzenie usługi portalu informatycznego jest jak najbardziej realne. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu dwóch lat. Klienci sami będą sobie mogli sprawdzić, czy pracodawca odprowadza składkę na emeryturę lub rentę. Przypuszcza się, że zainteresowanie tą usługą będzie spore. Już dzisiaj kiedy został uruchomiony Elektroniczny Urząd Podawczy, klienci skorzystali z jego usług 17 tysięcy razy. Najczęściej były składane wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. W tej chwili jedynym mankamentem tego systemu jest to, że zaświadczenie trzeba odebrać osobiście. Przedsiębiorcy chcieliby, aby wszystko można było załatwić przez Internet.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)

Okres wypowiedzenia pracownika

Posted on | June 3, 2009 | No Comments

Nie wszyscy wiedzą, że podczas okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują pewne prawa. Kiedy pracownik jest na wypowiedzeniu to przysługują mu takie same prawa co osobie zatrudnionej. Może również korzystać z innych dodatkowych, określonych w kodeksie pracy uprawnień. Co to jest w ogóle okres wypowiedzenia? Jest to czas liczony od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, aż do chwili rozwiązania stosunku o pracę. Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony jest ściśle związany ze stażem pracownika. Im dłuższy staż posiada pracownik tym dłuższy jest okres wypowiedzenia. Okres zatrudnienia to czas, który liczy się od dnia zawarcia umowy o pracę do momentu jej rozwiązania, liczony razem z okresem wypowiedzenia. Można to odzwierciedlić na przykładzie. Osoba otrzymała wypowiedzenie pod koniec miesiąca i szef powiedział jej, że umowa zostanie rozwiązana po miesiącu, jednak pracownik osiągnie trzyletni okres zatrudnienia w firmie przed zakończeniem wypowiedzenia. W tym wypadku szef nie miał racji, pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia trwający 3 miesiące.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Zwolnienia w Hucie Stalowa Wola

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

Zmniejszenie popytu na towary produkowane przez Hutę Stalowa Wola spowodowała, że w tym zakładzie nastąpią zwolnienia. Prace ma stracić trzysta osób. Niemniej zostaną one objęte programem, który gwarantuje ponowne ich zatrudnienie po dwunastu miesiącach. W praktyce jest to roczny urlop. Każdy zwalniany pracownik otrzyma pieniądze według precyzyjnych wyliczeń. Większe wsparcie otrzymają pracownicy z większym stażem. Wraz z dodatkiem z urzędu pracy kwota ma urosnąć do 1500 złotych. Są to bardzo dobre warunki, które były efektem rozmów zarządu ze związkowcami. Pracownicy mają nadzieje, że wejdzie on w życie. Cały czas trwają prace, które maja na celu dalszą poprawę warunków odejść. Związkowcy domagają się zwłaszcza większych odpraw. Drugą ważna sprawą jest to by zwalniani mogli za rok powrócić do zakładu nawet wtedy gdy zostanie on sprywatyzowany. Te wszystkie szczegóły muszą zostać doprecyzowane. Huta Stalowa Wola to ważny zakład na przemysłowej mapie Polski. Zajmuje się produkcją sprzętu budowlanego oraz wojskowego. Zatrudnia 2500 osób.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
keep looking »