Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Nowe zasady podpisywania umów na czas określony

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

Niedawno powrócił problem zawierania umów na czas określony. W dalszym ciągu umowy na czas określony będą mogły trwać nawet i dziesięć lat. Jedynie ci pracodawcy, których dotknął kryzys będą zawierali umowy okresowe na termin nie dłuższy niż dwa lata. Takie ograniczenie obejmie w sumie liczbę od 60 do 70 tysięcy pracowników i będzie trwało do końca 2011 roku. Po wejściu w życie nowej ustawy około 3 milionów pracowników nie uzyska dodatkowej ochrony przed zwolnieniem. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że już w I kwartale tego roku liczba tak zatrudnionych osób zmalała o 240 tysięcy osób. Cały czas kwestia umów na czas określony i projekty zmian są zmieniane, ale jest to chyba wersja ostateczna. We wcześniejszej zmianie miało być tak, że miał zostać wprowadzony przepis zgodnie z którym wszystkie terminowe umowy o pracę miały trwać nie dłużej niż określony czas, który miał zostać ustalony z partnerami społecznymi. Następnie z mocy prawa umowy te miały się przekształcić w umowy stałe. Jednak do tego nie doszło, a w zamian zaproponowano wariant mniej korzystny dla pracowników.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rynek pracy w Warszawie

Posted on | May 28, 2009 | No Comments

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podał dane na temat rynku pracy w Warszawie. Stopa bezrobocia wynosi 2,2%, co oznacz, że bez pracy jest dwadzieścia cztery tysiące warszawiaków. Według ekspertów niski poziom bezrobocia związany jest z tym, że istnieje tu szereg instytucji państwowych i uczelnianych, które charakteryzują się stabilnością zatrudnienia. Poza tym w kryzysie gospodarczym, którego jesteśmy świadkami, pracodawcy z Warszawy nie zatrudniają nowych pracowników ale jednocześnie nie decydują się na zwolnienia. Z opublikowanego raportu wynika, że warszawscy przedsiębiorcy poszukują osób z wyższym wykształceniem. Pracowników z tytułem magistra chciałaby zatrudnić połowa firm. Z kolei 47,5% firm poszukuje osób z wykształceniem średnim zawodowym. Jednocześnie niemal 40% pracodawców nie chce zatrudnić osób ponieważ kandydaci posiadają niewystarczające doświadczenie zawodowe. Z danych wynika jeszcze jeden fakt. Osoby bezrobotne to te, które posiadają wykształcenie na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Jedną z najbardziej istotnych kwestii w nadchodzących latach ma być dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Do końca bieżącego roku ma powstać lista zawodów najczęściej poszukiwanych przez warszawskich pracodawców.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Praca dodatkowa

Posted on | May 26, 2009 | No Comments

Coraz większa liczba Polaków dorabia sobie do pensji. Niektórym udaje się zarobić nawet drugą pensję. O odpowiedź ile można zarobić zostali poproszeni internauci. Odpowiadali bardzo różnie, biorąc pod uwagę i własne doświadczenie i możliwości znajomych, którzy pracują po pracy. W badaniu wzięło udział 31654 osób. 26% Polaków stwierdziło, że można dorobić kilkaset złotych, według 10% kwota ta może wynieść nawet ponad 10 tysięcy złotych. Była to najbardziej optymistyczna grupa badanych. Pozostała część osób wskazywała na kwoty oscylujące w granicach od tysiąca do pięciu tysięcy złotych. W tym momencie nasuwa się jedno pytanie, dlaczego Polacy wolą pracować po godzinach, niż prosić o podwyżkę w swoim macierzystym zakładzie. Osoby często tłumaczą się tym, że wykorzystali już wszystkie możliwości zarobkowe w swojej firmie i dlatego szukają pracy dodatkowej. Bardzo często grupą dorabiającą są nauczyciele udzielający korepetycji, którzy często pracują do późnych godzin wieczornych. Praca dodatkowa odbywa się z krzywdą dla ich głównej pracy, do której pracownicy przychodzą zmęczeni, przez co pracują mniej efektywnie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Protest w fabryce Fiata w Tychach

Posted on | May 21, 2009 | No Comments

Do niecodziennej sytuacji doszło w fabryce Fiata w Tychach. Część pracowników nie przyszła do pracy w ramach protestu. Inna część odmówiła podjęcia pracy. Jest to związane z brakiem podwyżek, mimo że kondycja zakładu jest bardzo dobra. Produkcja trwa przez siedem dni w tygodniu. Związane jest to z dużą popularnością Fiata 500, który zjeżdża z taśm produkcyjnych właśnie w Tychach. W proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób. Z informacji podanych przez związki zawodowe wynika, że w zakładzie łamane są prawa pracownicze i bezpieczeństwo pracy. Dlatego o wszystkich nieprawidłowościach została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrola już trwa a jej wyniki poznamy w najbliższym czasie. To nie ostatni protest tego typu. Związkowcy zapowiadają kolejne protesty. Natomiast dyrekcja zakładu cały problem bagatelizuje i twierdzi, że jest to problem marginalny. Zdecydowana większość załogi przystąpiła do pracy. Niemniej zarząd firmy w każdym momencie jest w stanie podjąć rozmowy mające na celu rozwiązanie konfliktu i dojście do porozumienia.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Protest pracowników przed Ministerstwem Obrony Narodowej

Posted on | May 20, 2009 | No Comments

Kolejna grupą zawodową niezadowoloną ze swoich płac są cywilni pracownicy wojska. Przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowali demonstrację w której domagają się podwyżki swoich uposażeń. Mając świadomość, że najlepszym sposobem na zrealizowanie swoich celów jest głośna demonstracja przyjechali do Warszawy. Pracownicy mieli obiecane podwyżki w wysokości dwustu dwunastu złotych brutto. Taka umowa była między związkowcami a rządem. Ostatnio resort obrony wycofał się z tego i przyjął podwyżkę w wysokości osiemdziesięciu złotych brutto, czyli około pięćdziesięciu złotych netto. Taka podwyżka jest nie do zaakceptowania dla związków zawodowych, dlatego doszło do protestu. Wystosowano w tym celu nawet petycje, która ma zostać przekazana premierowi. Jednak ostateczna decyzja dotycząca wysokości podwyżek ma zostać podjęta pod koniec maja, kiedy zostaną zakończone rozmowy nad renegocjacją umów w przemyśle obronnym. Pracownicy budżetowi ministerstwa są najgorzej opłacaną grupą. Szacuje się, że obecnie w wojsku zatrudnionych jest około pięćdziesięciu tysięcy pracowników sfery budżetowej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zawód – prawnik

Posted on | May 18, 2009 | No Comments

Co kryje się pod słowem prawnik? Jest to bardzo szerokie pojęcie. Prawnikiem jest osoba, która zawodowo zajmuje się prawem lub posiada wykształcenie prawnicze. Wszystkie zawody prawnicze są bardzo cenione na świecie. Prawnik oprócz skończonych pięcioletnich studiów musi cały czas się szkolić, musi posiadać umiejętność szybkiego i łatwego przyswajania dużej ilości wiedzy. Do zawodów prawniczych zaliczamy: sędziego, prokuratora, adwokata, radcę prawnego, notariusza, referendarza, asystenta sędziego i komornika. Każdy zawód prawniczy wymaga posiadania nieskazitelnej opinii. Sędzia powinien mieć również nieskazitelny charakter, ukończone studia prawnicze w Polsce, zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski. Musi pracować jako asesor sądowy przez okres przynajmniej trzech lat lub jako referendarz sądowy przez okres pięciu lat. Sędzia musi mieć skończone 29 lat. Adwokat to taka osoba, która udziela porad prawnych i reprezentuje swoich klientów w sądzie. Musi posiadać studia wyższe oraz odbyć aplikację adwokacką i zdać egzamin adwokacki. Komornik natomiast wykonuje rozstrzygnięcia roszczeń cywilnych na drodze egzekucji.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Zakładamy szkołę tańca

Posted on | May 15, 2009 | No Comments

Następnym dość dochodowym zajęciem może być otworzenie szkoły tańca. Niekoniecznie trzeba być wyśmienitym tancerzem, żeby taką szkołę otworzyć, wystarczy tylko trochę znać się na tańcu. Miesięcznie można zarobić nawet i 10.000 tysięcy złotych, a to dlatego, że biznes ten nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wystarczy tylko wynająć salę i mieć pieniądze na wynagrodzenia dla instruktorów. Modę na taniec i jego wielką popularność stworzyły filmy i telewizja. W dużych miastach co chwila powstaje nowa szkoła tańca. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. W Warszawie na przykład wybór szkół jest bardzo spory, poczynając od bardzo profesjonalnych, a skończywszy na małych szkółkach, które są zakładane przy domach kultury, czy klubach fitness. Kluczem do sukcesu może okazać się wybór dobrej lokalizacji. Najlepiej jest więc taką szkołę otworzyć w centrum miasta, zwłaszcza jeżeli jest to mała miejscowość. Sala jaką wybierzemy powinna mieć przede wszystkim dobry parkiet i odpowiednią wentylację i powinna być dostosowana do zajęć tanecznych. Muszą być w niej umieszczone lustra, w których tańczący będą mogli obserwować swoje ruchy. Kiedy jest już sala, wystarczy tylko zatrudnić dobrego, znanego instruktora, który przyciągnie do szkoły tłum uczniów chcących nauczyć się tańczyć.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)

Pożyczki z Funduszu Pracy

Posted on | May 13, 2009 | No Comments

Bardzo szybko wzrasta liczba osób, które po utracie pracy chcą założyć własną firmę i występują o pomoc finansową z Funduszu Pracy na założenie własnej firmy. W 2008 roku taką pomoc uzyskało 52 tysiące bezrobotnych. Liczba składanych wniosków cały czas rośnie. Fundusze, które są przeznaczone na walkę ze skutkami kryzysu z rezerwy ministra pracy wynoszą 220 milionów złotych. W razie potrzeby środki te mogą zostać przesunięte na pomoc przy samo zatrudnieniu i tworzeniu własnych firm. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest prowadzenie firmy minimum przez 12 miesięcy. Bezrobotny musi do wniosku dołączyć biznesplan, przedstawić charakterystykę swojej działalności i jej atuty, które przemawiają za sukcesem. Wśród osób ubiegających się o dotację są zarówno Ci, którzy zostali zwolnieni oraz Ci, którym pracodawcy proponują samo zatrudnienie. Przy czym wnioski składają przeważnie nowo zwolnieni, aniżeli bezrobotni z pewnym stażem. W Gdańsku odbędą się targi, na których zaprezentują się po raz pierwszy bezrobotni, którzy wzięli pożyczki z Funduszu Pracy, a teraz sami będą zatrudniać bezrobotnych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Konferencja w Mariocie

Posted on | May 12, 2009 | No Comments

W dniu 3 czerwca 2009 roku w Warszawie w Hotelu Mariott odbędzie się konferencja, której organizatorem jest firma Brian Tracy. Konferencja odbędzie sie z udziałem Briana Tracy, który jest autorytetem w dziedzinie budowania osobistego i zawodowego sukcesu. Celem konferencji jest pokazanie strategicznych działań w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy dowiedzą się jak kontrolować własne emocje i panować nad zmianami, jak należy jasno i precyzyjnie definiować wyzwania, w jaki sposób zwiększyć swoją efektywność i podwoić ilość czasu wolnego, jak planować swoje życie zawodowe i osobiste, jak walczyć ze stresem, jak nad nim panować i jak panować nad sobą. To tylko niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone na konferencji. Brian Tracy jest jednym z najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie. Rocznie szkoli ponad 250 tysięcy osób zatrudnionych w małych i dużych firmach. Posiada unikalną umiejętność prowadzenia szkolenia w taki sposób, żeby zainspirować słuchaczy do szybkiego wdrażania w życie poznanych technik i narzędzi. Jest autorem 42 książek, które zostały przetłumaczone na 35 języków.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Walka Unii Europejskiej z bezrobociem

Posted on | May 12, 2009 | No Comments

Według najnowszych doniesień jakie dochodzą do nas z Unii Europejskiej wynika, że Unia bierze się ostro do pracy i zamierza uchwalić w czerwcu zestaw środków do walki ze wzrastającym bezrobociem, który został wywołany przez międzynarodowy kryzys finansowy. Wiadomość taką przekazał w czwartek przewodniczący Komisji Europejskiej. W terminie do następnego szczytu Unii, ma zostać przygotowanych 10 konkretnych rozwiązań. W tej dziesiątce mają znaleźć się środki związane z rozwojem zawodowym, mobilnością, oraz zakładaniem nowych przedsiębiorstw. Wszystkie szczegóły mają zostać opracowane we współpracy z odpowiednimi ministrami. Sytuacja jest dość poważna. Komisja Europejska szacunkowo obliczyła, że do końca 2010 roku, w Europie z powodu kryzysu może zniknąć 8,5 miliona miejsc pracy, dlatego już w tej chwili tak ważne jest opracowanie jakiś konkretnych działań. Przewiduje się, że jeszcze w tym roku poziom bezrobocia w Unii może osiągnąć poziom 10%. Należy zrobić więc wszystko, aby chronić istniejące miejsca pracy przed likwidacją.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
« go backkeep looking »