Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Nowe zasady podpisywania umów na czas określony

Posted on | June 1, 2009 | No Comments

Niedawno powrócił problem zawierania umów na czas określony. W dalszym ciągu umowy na czas określony będą mogły trwać nawet i dziesięć lat. Jedynie ci pracodawcy, których dotknął kryzys będą zawierali umowy okresowe na termin nie dłuższy niż dwa lata. Takie ograniczenie obejmie w sumie liczbę od 60 do 70 tysięcy pracowników i będzie trwało do końca 2011 roku. Po wejściu w życie nowej ustawy około 3 milionów pracowników nie uzyska dodatkowej ochrony przed zwolnieniem. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że już w I kwartale tego roku liczba tak zatrudnionych osób zmalała o 240 tysięcy osób. Cały czas kwestia umów na czas określony i projekty zmian są zmieniane, ale jest to chyba wersja ostateczna. We wcześniejszej zmianie miało być tak, że miał zostać wprowadzony przepis zgodnie z którym wszystkie terminowe umowy o pracę miały trwać nie dłużej niż określony czas, który miał zostać ustalony z partnerami społecznymi. Następnie z mocy prawa umowy te miały się przekształcić w umowy stałe. Jednak do tego nie doszło, a w zamian zaproponowano wariant mniej korzystny dla pracowników.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply