Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Szkolenia pracowników

Posted on | March 10, 2009 | No Comments

Dzisiaj zajmiemy się problemem szkolenia pracowników. Praktyczne szkolenie pracownika powinno odbywać się w ramach stosunku o pracę, natomiast szkolenie poza stosunkiem pracy może zostać zorganizowane tylko wtedy kiedy cel szkoleniowy i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Można to przedstawić na przykładzie. Pracownik został wysłany na szkolenie do innego kraju. Szkolenie zorganizowała firma powiązana z polskim pracodawcą. W ramach szkolenia pracownikowi przysługiwał przelot samolotem w dwie strony, dojazdy i zakwaterowanie. Jednak po przyjeździe okazało się, że pracownik wykonywał takie same prace jak w firmie w kraju, dostawał za to wynagrodzenie. Nie zapoznał się z żadnymi nowymi technologiami, zatem uznał, że przebywa na delegacji służbowej i zażądał od pracodawcy wypłaty diety. Dostał odpowiedź odmowną i cała sprawa znalazła się w sądzie. Sąd Najwyższy uznał rację pracownika. Podczas tego szkolenia pracownik wykonywał taką samą pracę, co w swoim zakładzie pracy i nie miał możliwości zdobycia nowych kwalifikacji.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply