Warszawa-praca.pl

Praca w Warszawie | Praca w województwie mazowieckim

Leasing pracowniczy

Posted on | March 13, 2009 | No Comments

 

W obecnych czasach bardzo modny staje się być leasing pracowniczy. Na czym on miałby polegać? Najlepiej problem ten jest przedstawić na przykładzie. Firma ma przejściowe kłopoty ekonomiczne, przeżywa pewnego rodzaju kryzys, ma mało zleceń. Zatrudnia pracowników, których nie chce zwolnić, tym bardziej, jeżeli przewiduje, że kłopoty są chwilowe, a pracownicy bardzo cenieni i lojalni. Tu  w tym momencie można zaproponować drugiej, zaprzyjaźnionej firmie wypożyczenie własnego pracownika. Właśnie takie czasowe wypożyczenie nazywa się leasingiem pracowniczym. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej legalne, reguluje ją art.174 ustęp 1 Kodeksu Pracy. W myśl tego przepisu pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego celem świadczenia pracy na rzecz innego pracodawcy. Propozycja leasingu wychodzi od pracodawcy, ale pracownik musi wyrazić na nią zgodę na piśmie. Jaki cel ma takie rozwiązanie? Chodzi tu głównie o uelastycznienie stanu zatrudnienia oraz ma ograniczyć zwolnienia pracowników z przyczyn, które leżą po stronie pracodawcy. Pracownik, który korzysta z bezpłatnego urlopu wziętego na podstawie artykułu 174 pozostaje w dwóch stosunkach prawnych, ze swoim macierzystym pracodawcą, jak również z nowym. Pierwsza z umów, to przeważnie umowa o pracę, natomiast druga może być umową o pracę, lub jakąś inną na podstawie której jest świadczona praca.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply